Vol 1, No 1 (2015)

Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika

DOI: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v1i1


Halaman Sampul